logo

Vanjska trgovina živom stokom

U ponudi za vanjska trgovina živom stokom se nalazi 23 dobavljača

MALA MLJEKARA d.o.o.

Sunčana bb, Valpovo

IMITOR d.o.o.

Ivana Gorana Kovačića 17, Kuševac

GAJEVI d.o.o.

Matije Gupca 100A, Koritna

KALEIDA d.o.o.

Stubička Slatina 74, Stubička Slatina

GATINA d.o.o.

Vukovarska 1, Negoslavci

GRMOJA d.o.o.

A. Harambašića 8, Donji Miholjac

PZ ILAČA

Vladimira Nazora 42, Ilača

PZ VELIKA ZLATARA

Rudina krčevine 1, Bogdanovci

GOLDYKAVA d.o.o.

Obla Odvojak I 3/1, Županja

GERION d.o.o.

E.Kvaternika 15, Đakovo

PZ OSTROVO

Kolodvorska 85, Ostrovo

VETERINARSKA STANICA ĐAKOVO d.o.o.

Kralja Tomislava 33, Đakovo

JUTRO d.o.o. Sveti Đurađ

Antuna Radića 79, Sveti Đurađ