logo

Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)

U ponudi za pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering) se nalazi 35230 dobavljača

LOTOS FACILITY MANAGEMENT d.o.o.

Bitorajska ulica 6, Zagreb

KONCERTUS d.o.o.

Štanga 5 C, Rovinj

Pogon Kooltura d.o.o.

Bakarska 17, Zagreb

W group d.o.o.

Ivana Severa 2/A, Varaždin

IVIĆ CARS d.o.o.

Ulica Grada Mainza 13, Zagreb

ZK - GRADNJA d.o.o.

Čaplinec 42, Zagreb

IDEAS USLUGE j.d.o.o.

Lanište 24, Zagreb

INTRO KONTROLA j.d.o.o.

Ante Topić Mimare 20, Zagreb

220V d.o.o.

Budmanijeva 3, Zagreb

MIDEO d.o.o.

Ulica dr. Ante Šercera 78 A, Zagreb

IZGRADNJA FUTURA d.o.o.

Ledinska ulica 35, Donji Stupnik

DIGIT ADRIA d.o.o.

Vučak 26, Zagreb

Fraselle Zagreb d.o.o.

Martićeva 67, Zagreb

LIGHT WAVE d.o.o.

Bulevar oslobođenja 32, Rijeka

TEHMONT-GRADNJA d.o.o.

Kralja Tomislava 8, Jastrebarsko